Wednesday, Apr 08th

Last update09:28:42 AM

מלך נ' קורנהייזר

  • PDF

- שלושה כלבים תקפו הולך רגל וגרמו לו לפגיעה קשה ונכות גבוהה לצמיתות. שנים מתוך שני הכלבים שייכים למשיבים ואילו הכלב השלישי הינו כפי הנראה כלב רחוב. השופטים נחלקו ביניהם האם יש לראות בכך מעשה עוולה אחד שלא ניתן לחלקו וע"כ על המשיבים לשאת במלוא הנזק או שמא ניתן לחלק זאת באחריות שווה בין שלושת הכלבים ולכן המשיבים יישאו ב2/3 מהנזק.

הגישה הכלכלית של המשפט: הטלת הנזק על הנתבע תגרור בעלי כלבים לבטח את עצמם מפני נזקים עתידיים (הטבה לשוק(.

מאידך, אנו מחייבים אותו בהוצאות שאינו אחראי עליהם, מה שיביא למיגון יתר.

צדק מתקן: יש לדרוש מאדם לשלם רק על הזנק שגרם ולכן זה סותר את מטרת דיני הנזיקין כצדק מתקן. (מאחר ויש לדאוג גם לניזוק אולי המדינה תשלים את החסר).

צדק חלוקתי: המטרה העיקרית של דיני הנזיקין היא להסיר את הנזק של הניזוק ולהיטיבו ולכן ישלם המזיק לניזוק אפילו שזה לא מתיישב כלכלית ונטל כלכלי משולש ייפול על המזיק.

 

123
(0 votes, average 0 out of 5)
מלך נ' קורנהייזר0 out of 50 based on 0 voters.


חיפוש מהירכניסת עורכי דיןעקבו אחרינו

צור קשר


שמאים מומלצים | חיפוש שמאי לפי אזור | אינדקס שמאות טיפים ומידע כללי פסיקה בנושא דיני נזיקין מלך נ' קורנהייזר